Om Sverige och Covid-19

Efter att ha läst diverse kritik i mitt facebook-flöde idag så vill jag i all ödmjukhet säga min mening: Sveriges hantering av pandemin är väl avvägd och rimlig. Den bygger på vetenskapen och på erfarenheter från andra länder. Vi behöver inga brutalare åtgärder i nuläget.

Om vi följer råden som vi får från myndigheterna kommer vi klara oss bra. Det är dock viktigt att vi faktiskt följer dem och uppmuntrar varandra att följa dem. Alltså:

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk med hosta, feber, snuva eller andningsbesvär, även vid lindriga symtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola. Hosta och nys alltid i armvecket.
 • Avstå från att besöka äldreboenden, sjukhus eller äldre bekanta. Gör ALDRIG sådana besök om du känner dig det minsta sjuk. Men ring gärna!
 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och varmt vatten. Pilla dig inte i ansiktet.
 • Undvik nära kontakt med sjuka människor.

För de allra flesta av oss är covid-19 inget särskilt farligt. Vi kommer bli lite förkylda. Det viktiga är att vi inte sprider smittan vidare till andra som kan råka värre ut. Och ju långsammare smittan sprids, desto enklare blir den för vården att hantera. Där kan vi alla bidra genom att låta eventuell smitta stanna hos oss.

Lycka till i veckan! Den som får corona sist vinner!

Detta postade jag på facebook igår. En vän svarade mig, främst med hänvisning till två läsvärda artiklar publicerade på Medium (se 1, och 2) och med en oro för att Sverige enligt honom agerar så annorlunda jämfört med många andra länder. Här nedan är mina svar till honom. Något redigerade för att passa i blogg-form.

Varför gör vi annorlunda i Sverige?

För det första gör vi nog egentligen inte det. Flera länder liknar oss, ex. Finland, Storbritannien och Nederländerna. Man jämför lätt med länder som gör extrema åtgärder eftersom de syns mycket i media. För det andra så gör Sverige antagligen annorlunda för att politiken inte är lika inblandad. Danmark har en mer direkt politiskt styrd sjukvård, i Sverige är det mer expertstyre. För det tredje så är inte alla länder lika, och är inte heller i samma fas spridningen. Fortfarande är nästan alla fall i Sverige fall som är smittade i utlandet (främst i Italien) eller direkt av personer som varit utomlands. Spridningen i Sverige är alltså fortfarande begränsad. Sjukvården har lyckats isolera de fall vi har haft ganska bra. Bara 13% av bekräftade fall (16 mars) är smittade i Sverige, och även bland dessa fall har majoriteten smittats av personer i sin omgivning som kommit hem från utlandsresa och sedan visats vara smittade. Med det sagt så pågår också nu en samhällsspridning i Stockholm och därför har rekommendationerna från myndigheterna också skärpts något idag.

Vilka är i farozonen?

Att det är äldre som är riksgrupp baserar jag på info från WHO och Folkhälsomyndigheten. Det är svårt för mig som lekman att gå på någon annan info. Det är också deras uppskattning på dödligheten jag går på (jag har noterat att de som är alarmister kring detta oftast är ingenjörer, medan smittspridsläkare och empidemiologer brukar dela Folkhälsomyndighetens bedömning). Bedömningar görs idag baserat på bekräftade fall, men där finns en extrem selection bias: det är de mest sjuka som söker vård och blir testade. För best uppskattning av sjukdomens effekter bör man idag kolla på ex. Sydkorea som testat flest. Men samma bias finns även där. Med det sagt, även en mycket liten andel svåra fall blir väldigt många personer om många smittas. Därför är det viktigt att man följer råden i min post ovan.

Vilka ska man tro på?

Vad gäller vilka man ska tro på så tänker jag ungefär så här. Enskilda studier kan visa olika saker. Det finns hundratals, kanske tusentals, nya studier om covid-19 i WHO:s databas och medRxiv, och fler publiceras varje dag. Ingen är peer reviewed ännu och man måste se till hela corpuset av underlag. Här kommer min brist som lekman in. Jag vet inte hur man läser denna typ av forskning, vad man ska leta efter, vad man förväntas ha för förkunskap etc. därför behöver jag ta del av detta ”filtrerat” och tolkat med hjälp av någon som kan det här. Därför litar jag på expertisen hos ex. Folkhälsomyndigheten som kan just detta och har bäst koll på svenska förhållanden. Jag vet att Folkhälsomyndigheten har experter som följer den vetenskapliga litteraturen noga, och att de (liksom andra länders motsvarande myndigheter) får flera uppdateringar dagligen från WHO med deras bästa bedömning av hur viruset sprids och bäst bekämpas.

Sjukvårdens kapacitet är det som oroar mig mest. Särskilt eftersom den i vissa regioner är ansträngd redan från början. Men det enda som funkar här är att de som är sjuka isolerar sig och inte sprider smittan vidare. Det tycks trots allt som att bara personer med symtom smittar. Att icke-sjuka isolerar sig gör ingen skillnad, det kan till och med göra skada. Wuhans drakoniska karantän tycks ha gett effekt (men svårt att säga, ordentlig utvärdering behövs) medan Italiens karantän inte verkar ha påverkat nämnvärt (återigen, svårt att säga i dagsläget). Här har jag också tilltro till experterna. Epidemiologer forskar trots allt på precis det här.

Gör Sverige rätt?

Huvudfrågan handlar om ifall Sveriges agerande är rimligt. Problemet med att föreslå för mycket för tidigt är att då börjar folk välja vilka av råden man ska följa, eftersom livet blir långsiktigt ohållbart om man följer alla olika råd hela tiden. Därför bör man fokusera på de åtgärder som vi verkligen vet fungerar och vet ger stor effekt: dvs. stanna hemma när du håller på att bli sjuk och minst två dagar efter att du blivit frisk (även om du bara känner milda symtom). Och satsa stenhårt på att skydda de äldre från smitta. Tvätta händerna. Alla andra åtgärder det talas om kan eventuellt ge effekter, eller ger mycket små effekter, eller ger blandade effekter osv. Om alla fokuserar på att göra det viktigaste och att göra det ordentligt så kommer vi väldigt långt. Om vi dessutom har en strategi som är långsiktigt hållbar så är också sannolikheten större att vi lyckas hålla ut och få den långsiktigt avtrubbande effekten på spridningen som vi är ute efter. Vi kommer antagligen behöva följa dessa råd noga i minst 4 månader. I ett framtida läge med snabbare smittspridning skulle sannolikt andra åtgärder vara bra för att få till mer social isolering, men gör vi dem idag skulle det bara innebära att massa friska människor isolerar sig, vilket inte skulle ge någon effekt. Det handlar om rätt åtgärd vid rätt tillfälle. Gör man åtgärder för tidigt har de ingen effekt med ger stort besvär. Man kan också få en mycket riskabel uttröttningseffekt. Gör man det för sent är det, tja, för sent.

Det var lite om hur jag tänker. Vi får se hur det utvecklar sig, mycket beror i praktiken på omvärlden och slumpen den närmsta tiden – så mycket kan ju förändras. Antagligen kommer vi också få delvis andra råd från myndigheterna i framtiden när spridningen går in i andra faser. För eftersom det här är en ny sjukdom där ingen ännu är immun kommer de allra flesta av oss förr eller senare få covid-19. Det handlar mest om att försöka få det senare.

Källor:

Som ni alla vet ska man alltid idka källkritik och inte lita på självutnämnda experter på internet. Därför kommer här en liten källhänvisning:

 • https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset
 • https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/
 • https://www.1177.se/Vasternorrland/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/
 • https://www.tv4.se/efter-fem/klipp/experten-d%C3%A5-kan-coronautbrottet-vara-%C3%B6ver-12532591
 • https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/regeringen-begar-vma-och-ger-informationsuppdrag-till-msb/
 • https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
 • https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/questions-answers
 • https://www.norran.se/nyheter/professor-ratt-att-inte-stanga-skolorna/?auth=false&fbclid=IwAR3VzM-1FiPj0W9QrR1NgZlSNhpEHAKnNTIc0Az1faI_YuWhB4AGpK3SfIo
 • https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/
 • https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-act-today-or-people-will-die-f4d3d9cd99ca* https://youtu.be/paSQTTpmwNc

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.