Det finns på nätet en oväntad blogg som bara kan hittas av den som gått vilse.